1. Lejeaftalen 
Lejemålet løber fra lørdag kl. 15.00 til efterfølgende lørdag kl. 11.00. 
Mulighed for leje i weekender udenfor højsæsonen.

2. Betalingsbetingelser 
1. rate: 50% af totallejen skal indbetales senest 20 dage efter bekræftelse via e-mail.

2. rate: Restbeløbet skal indbetales senest 30 dage inden ankomstdato.

Hvis bestillingen indgår senere end 6 uger før ankomstdato, forfalder hele beløbet straks.

3. El- og vandforbrug 
Alle priser er inklusiv el- og vandforbrug.

4. Afbestilling 
A. Mere end 30 dage til lejemålets begyndelse: Der beregnes 25% af totallejen.

B. Mindre end 30 dage til lejemålets begyndelse: Der beregnes 50% af totallejen.

C. Mindre end 7 dage til lejemålets begyndelse: Der beregnes 100% af totallejen.

5. Ferielejligheden
Lejlighed 1 må bebos af 2 personer som angivet i beskrivelsen. 
Lejlighed 2 må bebos af 2 personer som angivet i beskrivelsen.

Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden. Sådanne skader skal anmeldes/erstattes inden afrejse.

6. Rengøring
Rengøring ved fraflytning påhviler lejer. Lejlighed og inventar skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Eventuel nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning. 

Dog kan slutrengøring bestilles til en pris af DKK 600. Hvis slutrengøring ønskes, skal dette meddeles ved booking af huset. 

7. Reklamation 
Skader eller mangler på feriehuset anmeldes til ejer. 
Tlf.: 40 20 16 24

Der tages forbehold for trykfejl.